สาเหตุ อาการ วิธีการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่ ชื่อภาษาอังกฤษ (Flu or Influenza) คือโรคที่มีการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ในปี 2562 ล่าสุด มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สูงถึง 40,000 กว่ารายและมีการเสียชีวิตตามมาด้วย เมื่อได้เปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการติดเชื้อของคนไทยมีปริมาณมากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการกระตุ้นและสร้างภูมิคุ้มกันการเกิดโรคจึงจำเป็นต้องมีการฉีดทุกปี ปกติแล้วมจะมีการฉีดให้ในเด็กที่มีภูมิคุ้มกันที่ต่ำและมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคสูง

สาเหตุการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่

เกิดจากการได้รับเชื้อ Influenza virus เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถติดต่อกันได้ทางน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย ผ่านทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ เช่นทางอากาศเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบการหายใจ การดื่ม และการสัมผัสเข้าสู่เนื้อเยื่อร่างกายโดยตรง

วิธีการป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่

ปัจจุบันมีวิธีการรักษาเบื้องต้น คือ การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสทุกชนิดเป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยป้องกันละลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ได้ อีกวิธีที่สามารถป้องกันได้ดีคือการล้างมือให้สะอาด และไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่ จะมีอาการไข้สูงกว่าปกติประมาณ 38.5-40 องศาเซลเซียล มีอาการไอ น้ำมูกใส บางคนที่มีอาการหนักก็จะมีอาการเจ็บคอ คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย รู้สึกเหนื่อย ซึ่งจะมีอาการที่คล้ายกับไข้หวัดธรรมดา กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคส่วนมากจะเป็นเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ต่ำ เช่น ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน เป็นต้น

การวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่

หากมีอาการมีไข้สูง 38.5-40 องศาเซลเซียล เจ็บคอ เหนื่อยล้า น้ำมูกใส หากเช็ดตัว กินยาลดไข้ไม่บรรเทาลงใน 3-5 วัน ควรพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

วิธีการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่

  1. นอนพักผ่อนให้มาก ๆ ดื่มน้ำสะอาดเยอะ ๆ หรือดื่มน้ำเกลือแร่ น้ำหวาน เพื่อป้องกันารขาดน้ำและเกลือแร่ในร่างกายได้
  2. ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดตัวเมื่อมีอาการไข้ขึ้นสูง ถ้าหากยังไม่มีการลดให้รับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อการลดไข้แก้ปวด
  3. หากมีอาการไอเจ็บคอ จิบน้ำมะนาวเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอได้
  4. ล้างมือให้สะอาด งดการสูบบุหรี่หรือหลีกเลี่ยงจากควันบุหรี่
  5. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ในช่วงนี้ควรทานอาหารที่มีรสชาติอ่อนไปก่อน เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก เป็นต้น
  6. หากมีความจำเป็นต้องออกไปข้างนอก เช่น ไปพบแพทย์ควรสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา

โดยปกติแล้วอาการป่วยมีไข้จะหายไปเองภายใน 5-7 วัน หากไม่เกิดอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ วิธีที่ช่วยให้อาการลดเร็วที่สุดคือการดื่มน้ำสะอาดเป็นประจำ ผลไม้ที่มีวิตามินสูง ๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ อาการก็จะบรรเทาลงภายใน 3-5 วัน