ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์

มลพิษกับสิ่งแวดล้อม

ทุกวันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ควันจากท่อรถ และอีกปัญหาใหญ่ของประเทศไทยคือ ขยะที่ทิ้งกันตามแม่น้ำ ลำคลอง ในยุคที่ทุกคนต่างเร่งรีบแข่งขันกับเวลา การดำเนินชีวิตในเมืองแออัดบวกกับเวลาที่ต้องบังคับอยู่ตลอดคนยุคปัจจุบันลืมไปแล้วหรือเปล่า ว่าเรากำลังอยู่บนโลกที่ต้องมีออกซิเจนในการหายใจซึ่งเราเองก็ทำลายสิ่งที่มนุษย์และสัตว์ต้องการทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจแต่จิตใต้สำนึกจริง ๆ ของคนเรามักจะรู้สิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำ แต่เลือกที่จะเลี่ยงไม่ได้หรือเปล่า?

มลพิษสิ่งแวดล้อม

เราทุกคนต่างถูกอบรมสั่งสอนกันมาตั้งแต่ยังเด็กเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกหรือการแยกขยะแต่ละประเภท แยกเพื่อทำลายหรือการนำไปใช้ใหม่ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มออกซิเจนในการหายใจไม่ว่าจะเป็นในรายการทีวีหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในชุมชนออกมาช่วยกันรักษาโลกของเราไว้แต่ไม่นานกิจกรรมการปลูกฝังก็ได้ห่างหายไปตามเวลาจนทำให้เกิดมลพิษมากขึ้นกว่าเดิม ขยะที่เพิ่มขึ้นเป็นตัน ๆ ต่อปี ปลาลอยตายตามแม่น้ำ ดัชนีคุณภาพน้ำต่ำ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเราเอง ทั้งเรื่องโรคภัยที่ตามมา การหายใจที่ได้รับแต่คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปที่มาจากโรงงานบ้านหรือหอพักใครที่อยู่ใกล้เขตอุตสาหกรรมก็จะได้รับอันตรายจากควันหรือของเน่าเสียที่ปล่อยมาจากโรงงาน ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ จะพบผู้ป่วยที่อายุน้อยไม่เกิน 18 ที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกที่มาจากยุง หรือเกิดอาการท้องเสียจากการทานอาหาร

สาเหตุอาจเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์และละเลยการอนุรักษ์และช่วยเหลือ ยกตัวอย่าง บ้านที่อยู่บนกองขยะ และแม่น้ำที่เน่าเสียก่อให้เกิดปัญหาตามมาเช่น ปลาขาดออกอากาศหายใจ ปลาที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพน้ำต่ำพบสารเจือปนที่มากับตัวปลาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ทำให้เกิดโรคได้ เช่นกัน นอกจากนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเราเองก็เห็นกันทุกวันอยู่แล้ว สิ่งที่เราทำได้คือไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นวิธีช่วยได้เหมือนกัน

คนส่วนหนึ่งรู้ผลกระทบต่อการใช้ชีวิต แต่ไม่เห็นความสำคัญของการแยกขยะหรือการทำความสะอาดก่อนการทิ้ง และคนไทยเกือบ 100% รู้ว่าขยะที่ทิ้งก่อให้เกิดโรคแต่ไม่ทราบกันว่าจะส่งผลต่อร่างกายและการเกิดโรคได้ง่าย