9 มารยาทการใช้รถบนถนนร่วมกับผู้อื่น

มารยาทบนท้องถนน

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็นการให้ความสะดวกสบายในการเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลก็ทำให้คุณสามารถแวะที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องมีใครมาเร่งรัดคุณ แต่การขับรถบนที่สาธารณะสิ่งที่คุณต้องมีคือการให้เกียรติผู้ที่ใช้ถนนร่วมกับผู้คุณและการให้สัญญาณบนท้องถนน หากคุณประมาทหรือไร้มารยาทเมื่อไรคุณอาจพบเจอกับอุบัติเหตุได้

1.ไม่ขับรถแช่ขวา หากเรามั่นใจว่าเราทำตามกฎของจราจรทางบกแล้วด้วยความเร็วที่ได้กำหนดไว้ แต่หากเราขับรถแช่ขวานานเกินไปจนทำให้เกิดการจราจรติดขัดรถด้านหลังไม่สามารถแซงคุณไปได้ และเมื่อคุณรู้สึกว่าเขาขับรถมาใกล้คุณมากเกินไปนั่นคือคุณต้องหลบทางให้เขาไปก่อนด้วยมารยาทแล้วควรเปิดไฟเลี้ยวซ้ายและหลบให้รถข้างหลังไปก่อน เพื่อให้รถคันหลังแซงขึ้นได้อย่างปลอดภัย

2. ไม่จี้รถคันหน้า หลายครั้งที่อุบัติเหตุเกิดจากการชนท้ายกัน บางกรณีชนกันเป็นสิบคัน เกิดขึ้นมาจากการขับรถที่ใกล้กับคันข้างหน้ามากเกินไป ทำให้มื่อคันหน้าลดความเร็วลงหรือเกิดการเลี้ยวกะทันหันก็จะเกิดการชนท้ายกันได้เพราะเราไม่สารถคาดเดาการขับของคันหน้าได้ว่าเขาจะหยุดรถเมื่อไร ลดความเร็วเมื่อไร หรือเจออะไรด้านหน้าโดยเร็วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นควรขุุบรถให้ห่างจากคันหน้าเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุดีที่สุด

3. ขับแซง ตามมารยาทแล้วควรให้สัญญาณก่อนแซงทุกครั้ง และต้องเร่งความเร็วเพื่อการแซงขึ้นไป อีกทั้งต้องเว้นช่องว่างกระระยะการแซงให้ห่างก่อรนให้สัญญาณไฟเพื่อที่จะบอกให้คันที่เราแซงทราบว่าขอกลับมาช่องจราจรเดิมหลังจากนั้นควรเร่งความเร็วให้เท่ากับคันด้านหน้า การแซงที่ไร้มารยาทของการขับขี่คือการแซงขึ้นหน้าแล้วปาดชิดซ้ายโดยไม่ให้สัญญาณใด ๆ นั่นคือการแสดงการไร้มารยาทในการขับขี่ และในอีกกรณีคือการแซงขวาในช่องที่รถสวนมทางมาเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและยังผิดกฎจราจรอีกด้วย

4.รถด้านขวาต้องไปก่อนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นวงเวียน หรือ แยกที่ไม่มีสัญญาณจราจรเพื่อบอกให้ทางใดทางหนึ่งไปก่อนแต่คนส่วนมากไม่ค่อยจะรู้และไม่แน่ใจว่าทางไหนต้องไปก่อน ตามหลักจราจรขนส่งแล้ว ควรให้ทางขวาไปก่อนเสมอไม่ว่ารถที่อยู่ทางซ้ายจะมาถึงก่อนก็ตาม

5.รักษาเลน ไม่ว่าจะเป็ารการเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนเลนควรรักษาแนวเลนของตนเองไว้เพราะการจราจรติดหรือกระทั่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งก็เกิดจากความไม่รุ้ของคนบนท้องถนน เมื่อเริ่มเลี้ยวต้องรักษาช่องทางตั้งแต่เริ่ม จนเลี้ยวขวาเสร็จก็ต้องรักษาเลนที่สองจากขวาไว้ด้วย

6.ไม่เล่นโทรศัพท์ ไม่คุยโทรศัพท์ การคุยไปหรือสนใจสิ่งที่อยู่บนมือถือมากเกินไป ทำให้การขับรถช้า 20-30 เปอร์เซ็นต์ลองสังเกตตัวเองให้ดีเมื่อสนใจอย่างหนึ่งแล้วการขับรถของคุณจะช้าลงอย่างแน่นอน หลายครั้งในกรณีที่ทุกคนเร่งรีบ งานด่วนเข้ามาต้องรับสาย รีบไทำงานอาจทำให้คุณต้องเสียเวลาในการไปโรงพักทำให้เสียเวลามากไปกว่าเดิมอีกเพราะทำให้ลืมแม้กระทั่งดูเส้นทางหรือลมดูสัญญาณไฟจราจร

คุุยโทรศัพท์ขณะขับรถ

7.ไม่ใช้ไฟสูงโดยไม่จำเป็น การใช้ไฟสูงควรใช้ในทางที่มืดเมื่อมีรถสวนทางมองและสังเกตว่ารถคันนั้นอาจมองไม่เห็น ไฟสูงเปิดขึ้นเพื่อเป็นการแจ้งหรือใช้ในยามกลางคืนที่จำเป็นเท่านั้น ไม่ควรเปิดไฟสูงใส่หน้ารถคันอื่นเพราะคันนั้นอาจมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ด้านหน้ารถเขาได้

8. เมื่อมีรถเปิดไฟเรน ไฟเรนจะเปิดขึ้นเพื่อขอผ่านทาง เป็นการเปิดเพื่อแจ้งว่ารถคันนั้นมีเรื่องเร่งด่วนเช่น รถมูลนิธร่วมกตัญญูหรือรถของโรงพยาบาลที่กำลังรีบนำตัวผู้ป่วยไปส่งเพื่อทำการรักษา ตามมารยาทบนท้องถนนควรหยุดรถและเปิดช่องทางเพื่อให้รถที่เปิดไซเรนผ่าไปได้สะดวก

9. ทางม้าลาย การหยุดรถเพื่อให้คนเดินข้ามทางม้าลายเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งไม่ว่าคุณจะรีบมากแค่ไหน โดยเฉพาะหน้าโรงเรียนหรือสถานที่สาธารณะที่คนเดินจำนวนมาก หยุดรถเพื่อให้เขาเดินผ่านก่อน

มารยาทการขับขี่บนถนนร่วมกับผู้อื่นนอกจากความปลอดภัยและการมีสำนึกที่ดีของตัวเราเองแล้วยังช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนนได้ดีอีกด้วย อีกข้อสำคัญสำหรับการขับขี่รถควรปล่อยวางเมื่อเจอคนหัวร้อนหรือขับรถไม่เป็นที่พอใจสำหรับเรา เราจะหงุดหงิดไปเองเสียเปล่า ไม่ต้องไปแข่งกับเขา ไม่ต้องหัวร้อนกลับ ถ้าเขารีบก็ปล่อยเขาไปเราทำถูกต้องไว้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวเราก็ลืมไปเอง